Cover sheet for the second volume

of the case file for the

murder of Pavlik Morozov


Editing copyright 2006 by Hugo S. Cunningham
Original Soviet Russian text may be copyright 2005 Catriona Kelly.

File added 20060710
Last updated 20060710

This page is transcribed from a photocopy on p. 70 of:
Catriona Kelly, Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero, Granta Books, London, 2005; cloth, 352 pp.


XRANIT' VECHNO

NARODNYJ KOMMISSARIAT VNUTRENNYX DEL

ARXIV VCHK-OGPU-NKVD po Sverdlovskoj obl.

God proizvodstva 1932

SLEDSTVENNOE DELO No. 374

Po obvineniyu: Morozova Sergeya Sergeevicha,
Morozova Danily Ivanovicha, Kulu-
kanova Arseniya Ignat'evicha,
Silina Arseniya [????] i
Morozovy Ksenii [????]

N 7825 Poluchennoe iz arxiv delo dolzhno byt' voz-
vrashchenno cherez 10 dnej s momenty polucheniya [dela?].
Peredacha poluchennyx iz arxiv del
v drugie otdely ili [organy?] proizvoditsya
isklyuchitel'no cherez ?????otdel NKVD
SSSR

Central'nyj Arxiv FSB RF

Tom No. 2

Perepleteno v 1932 g.

Dela v 2 tomax.


Return to Pavlik's home page.

Return to main page of the Cyber-USSR

Return to HSC index page