Poxvaly Tovarishcha Stalin v almanaxe 1941 g.

Copyright © 2001 by Hugo S. Cunningham
First posted y10223
Last minor update y10316

Ob"yasnenie latinskoj azbuki vospolzuemoj zdes'.

English translation


«»

Iz Kalendarya «Strana Socializma» 1941 g., str. 149:

Iz str. 176-179:


Return to main page of Stalin flattery

Go to Stalin Room.